Rytmi

Asioiden ja tapahtumien rytminen toistuminen päivien, viikkojen ja vuoden kierrossa tuo selkeyttä lapsen elämään, luo turvallisuutta ja edistää oppimiskykyä. Steinerpäiväkodeissa maalaus, leivonta, metsäretki, nukketeatteri ja kodintyöt asettuvat ennakoitavasti omalle viikonpäivälleen.

Vapaa, omaehtoinen leikki

Alle kouluikäisen lapsen ensisijainen kokemis- ja oppimismuoto on leikki. Steinerpäiväkodissa vapaalla leikillä tarkoitetaan luovaa leikkiä, jossa aloite on lapsella.

Omaehtoinen leikki on spontaania toimintaa, jonka päämääränä on leikki sinänsä ja sen suoma ilo. Leikki liittyy lapsen tahdon kehittymiseen ja edistää oppimiskykyä.

Ulkoilu

Ulkoilemme säällä kuin säällä useita tunteja päivässä. Luonto eri elementteineen elävöittää lapsen aisteja. Metsäretkillä epätasaisessa maastossa liikkuminen sekä päiväkodin pihassa olevissa puissa kiipeily kehittävät lapselle tärkeitä motorisia taitoja. Talvella hiihdämme ja luistelemme.

”Keitän kuravelliä, sakeata velliä, 
keitän kuravelliä, sakeata velliä.
Paistan, paistan hiekkakakun makean,
hiekkakakun päälle kaadan kuravellin sakean!”

Sadut

Steinerpäiväkodissa kerromme viikoittain satuja, jotka ovat tärkeä pedagoginen osa aamupiiriä. Sadut kerrotaan ulkomuistista, jotta kuulijaan saadaan elävämpi kontakti.

Satutuokiot tukevat mm. lapsen verbaalista kehitystä sekä kykyä kuunnella ja vähitellen muistaa kuulemaansa. Sadut virittävät myös leikkiä ja mielikuvien muodostumista. Viikon lopussa satua elävöitetään nukketeatterilla tai näytelmällä.

Eurytmia

Sana eurytmia tulee kreikan kielestä ja tarkoittaa ”harmonisia rytmejä”. Eurytmia on liikuntataidetta, jossa musiikki tai runon lausunta muunnetaan liikkeiksi ja eleiksi.

Päiväkodin eurytmiatuokiossa lapset liikkuvat piirissä eurytmistin johdolla satuja tai loruja mukaillen ja tavoittelevat oman liikkeen ja kehon hallintaa, kehittävät keskittymiskykyään, tilan hahmottamista sekä sosiaalisia taitoja.