Pedagogiikka

Friedrich Fröbel (1782–1852) tunnetaan yhtenä lastentarhatoiminnan varhaisimmista perustajista. Hän kutsui ensimmäisiä päiväkotejaan ”Lasten puutarhoiksi”.

Elämän yhteys oli Fröbelin kasvatuksessa keskeinen käsite. Tällä hän tarkoitti luojan, luonnon ja ihmisen erottamatonta yhteyttä. Fröbelin kehittämä sana lastentarha eli Kindergarten, vertautuu luontoon ja kasveihin: lapset kasvavat yhteisessä puutarhassa puutarhurin hoivassa. Fröbelin näkemyksen mukaan lapsesta kehittyy ajatellen toimiva ihminen, kun hänen kasvuaan tuetaan ikäkauden mukaisesti. Elämän päämääränä on harmonia.

Steinerpedagoginen varhaiskasvatus perustuu Rudolf Steinerin (1861–1925) kasvatusvirikkeisiin. Fröbelin tavoin hän näki, että lapsella on luontaisia kasvuvaiheita, jolloin kaikella on oikea aikansa ja rytminsä. Steiner jakoi ihmisen elämänkaaren seitsenvuotiskausiin. Steinerpedagogisessa varhaiskasvatuksessa keskitymmekin 0–7-vuotiaan lapsen kehityksen tukemiseen.

Fröbelin tavoin Steiner koki, että lapsi on kuin pieni taimi, joka tarvitsee oikeat kasvuolosuhteet. Hän tarvitsee ympäristön sekä vanhempiensa suomaa tukea ja turvaa. Niitä hän saa mm. lämpimän vaatetuksen, ravitsevan ruoan, hellyyden ja rakkauden muodossa.

Lapsi tarvitsee kokemuksen, että maailma on hyvä. Hän suhtautuu avoimesti ympäröivään maailmaan ja imee kaikin aistein vaikutteita itseensä. Siksi lapsi kaipaa ympärilleen johdonmukaisia, rakastavia ja arjen töitä tekeviä aikuisia, joita hän voi jäljitellä. Kasvattajan tietoinen itsekasvatus ja pyrkimys terveesti esikuvalliseen toimintaan onkin steinerpedagogisessa varhaiskasvatuksessa keskeinen elementti.

”Jäljittely on lapsen tie luoda sisäinen yhteisyys toisten ihmisten kanssa.”
– Joan Almon –

Pienten lasten steinerpedagogisessa kasvatuksessa keskeistä on ilo ja kiireettömyys. Näihin liittyvä rytmien huomioiminen, omaehtoinen leikkiminen, mielikuvituksen kehittäminen, toiminnallisuus, lapsen luontaiseen jäljittelynhaluun pohjaava toiminnallisuus sekä luonnonläheisyys ja luonnonmukaisuus niin ravinnossa kuin materiaaleissa. Tuemme myös lapsen liikkuvuutta, toiminnallisuutta sekä aloitekykyä.

Steinerpäiväkodissa haluamme tukea alle 7-vuotiaan lapsen kehitystä tarjoamalla:

  • harmonisen ja esteettisen kasvuympäristön
  • säännöllisen päivä- ja viikkorytmin
  • omassa keittiössä valmistettua luomu- ja biodynaamista kasvisruokaa (lounas ja välipala)
  • vapaata ja omaehtoista leikkiä
  • satuja, musisointia ja taiteita
  • kodinomaisen arjen elämistä lasta rakkaudella havainnoivien aikuisten parissa

 

Varhaiskasvatussuunnitelmamme on luettavissa täällä.