Hallinto

 

Kannatusyhdistys

Voittoa tavoittelematonta päiväkotitoimintaamme ylläpitää Pohjois-Kymen Steinerpäiväkodin kannatusyhdistys ry. Kannatusyhdistykseen kuuluvat päiväkodin lasten vanhemmat ja tukijäsenet. Kannatusyhdistys valitsee keskuudestaan johtokunnan vuosittain lakisääteisessä vuosikokouksessaan.

Kannatusyhdistys ylläpitää Steinerpäiväkoti Aamuruskoa ja Päivänkehrää ja järjestää toiminnan tukemiseksi varainhankintatempauksia.

Kannatusyhdistys perii jäseniltään vuosittaisen vapaaehtoisen jäsenmaksun. Toimintavuonna 2022-2023 jäsenmaksun suuruus on 30€/henk. tai 50€/perhe.

 

Opettajakollegio

Opettajakollegio vastaa pedagogiikasta ja sen toteutumisesta päiväkodissa sekä valitsee lapset päiväkotiin ja mahdolliset uudet opettajakollegion jäsenet. Opettajakollegion edustaja on jäsenenä kannatusyhdistyksen johtokunnan kokouksissa ja osallistuu johtokunnan työskentelyyn.

 

Johtokunta

Johtokuntaan kuuluu 6 - 10 jäsentä. Johtokunnan jäsenen toimikausi kestää kaksi vuotta.

Johtokunta tekee päiväkodin toimintaan liittyvät taloudelliset päätökset ja huolehtii kannatusyhdistyksen toiminnasta.

Johtokunta järjestää varainhankintaa yhdessä kannatusyhdistyksen muiden jäsenten kanssa sekä solmii yhteistyösopimukset mm. Kouvolan kaupungin ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Se toimii myös opettajien työnantajana.

 

Kannatusyhdistyksen johtosääntö on luettavissa täällä.