Esikoulu

Tarjoamme Kouvolan kaupungin tukemaa esiopetusta, jos päiväkodissa on tarpeeksi esikouluikäisiä lapsia. Noudatamme Kouvolan kaupungin esiopetussuunnitelmaa sekä steinerpedagogista esiopetussuunnitelmaa. 

Steinerpedagogiikassa esikouluikäisen lapsen kehitysvaihetta kutsutaan ”kuningasvuodeksi”. Esikouluvuosi on luonnollinen jatkumo aiemmalle varhaiskasvatukselle. Esikouluiässä lapsi saa olla päiväkodin vanhin ja taitavin, aikuisten ja pienempien lasten apulainen.

Esikoulussa emme käytä valmiita oppikirjoja, vaan lapset valmistavat omat työvihkonsa. Pääpaino ei ole kirjainten ja numeroiden opettelussa, vaan lapsen kokonaisvaltaisen koulukypsyyden saavuttamisessa. Tähän koulukypsyyteen pyrimme mm. rytmisten lorujen, satujen, retkien, leipomisen, taiteiden tekemisen, runsaan ulkoilun sekä käsi- ja kotitöiden avulla.

Tarjoamme esikoululaisille tilaa harjoittaa omaehtoista leikkiä. Vapaa leikkitilanne vertaisryhmässä kehittää mm. yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, luovaa ongelmanratkaisua, pitkäjänteisyyttä, motoriikkaa ja tavoitteellisuutta. Aloitteellisuus ja kyky tarttua asioihin kehittyvät leikissä. Varhaislapsuudessa saavutetut leikkitaidot pohjustavat myöhemmin elämässä ihmisen tietoista ajattelu- ja toimintakykyä.

Steinerpedagogisen esiopetussuunnitelman yleisiä tavoitteita ovat:

  • oppimisen ilon ja innostuksen säilyminen ja vahvistuminen
  • terveen itsetunnon ja myönteisen minäkuvan vahvistuminen
  • sosiaalisten taitojen kehittyminen