Arvot

Noudatamme toiminnassamme kansainvälisiä lapsen oikeuksia sekä perusoikeussäännöksiä.

Arvojemme mukaan lapsella on oikeus:

  • onnelliseen lapsuuteen
  • yksilöllisyyden kunnioittamiseen
  • turvallisiin ihmissuhteisiin
  • tasapainoiseen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen
  • turvattuun ja terveelliseen ympäristöön, jossa lapsi voi leikkiä ja toimia monipuolisesti sekä tulla ymmärretyksi ja kuulluksi kehitystasonsa mukaisesti
  • saada tarvitsemaansa erityistä tukea
  • kokea, että maailma on hyvä. Tämä kokemus syntyy, kun lapsi huomaa, että ihmisiin ja maailmaan voi luottaa.

Erityisen iloisia olemme voidessamme tarjota lapsille itse alusta loppuun omassa keittiössämme valmistettua luomu- ja biodynaamista kasvisruokaa!